wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "MIRWAN" M. Pachocki i wspólnicy s.c.

 

§ 1 Informacje ogólne

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.mirwan.pl prowadzony jest przez firmę: "MIRWAN" M. Pachocki i wspólnicy s.c. ul. Św. Jerzego 43/5, 15-349 Białystok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5423236356, REGON 200838470.
   

§ 2 Składanie zamówień

 

 1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w polskich złotych.

 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.

 3. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.

 4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 5. Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie wysyłamy firmą kurierską w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00.

 6. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych). Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.

 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 8. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze.

 9. W przypadku zamówienia obrączek i innej biżuterii wykonywanej na zamówienie Klienta termin realizacji zamówienia wynosi od 7 do 25 dni roboczych. Termin ten w pewnych szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu, o czym klient niezwłocznie zostanie powiadomiony.

   

§ 3 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep informuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.

 2. Przesyłka wysyłana jest do Klienta w ciągu 7 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas wysyłki. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).

  W przypadku gdy towar jest wykonywany na zamówienie, nie jest dostępny lub dostępny do określonej liczby dni, czas wysyłki liczymy od momentu uzyskania dostępności danego towaru, skompletowania zamówienia.

 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.

 4. W przypadku gdy koszt wysyłki dodanych do koszyka towarów wynosi 0,00 zł oznacza to, że sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów.

 5. Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie wysyłamy firmą kurierską.

   

§ 4 Płatności

 

 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy odbiorze towaru lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto opłatę należy wnieść w całości w ciągu 3 dni od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

   

§ 5 Procedura reklamacji

 

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mirwan.pl są objęte roczną gwarancją.

 2. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane na adres:

"MIRWAN" M. Pachocki i wspólnicy s.c.

ul. Św. Jerzego 43/5

15 - 349 Białystok

 1. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć dowód zakupu reklamowanego towaru (paragon lub faktura) oraz wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu, dostępny do pobrania również na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.mirwan.pl w stopce Reklamacja i odstąpienie od umowy.

 1. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to niemożliwe, "MIRWAN" M. Pachocki i wspólnicy s.c. gwarantuje zwrot należności drogą przelewu na konto wskazane przez zamawiającego.

   

§ 6 Odstąpienie od umowy
 

 1. Klient, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mirwan.pl bądź też listownie na adres:

  "MIRWAN" M. Pachocki i wspólnicy s.c.

  ul. Św. Jerzego 43/5

  15 - 349 Białystok

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego "MIRWAN" M. Pachocki i wspólnicy s.c., w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

 3. Zwracany produkt musi znajdować się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, z metką oraz nie może nosić żadnych śladów użycia. Towar noszący ślady użytkowania zostanie odesłany do klienta na jego koszt. Wraz z towarem należy przesłać dowód zakupu oraz informację o numerze konta, na który zwrócimy konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Towar należy odesłać do nas na swój koszt.

 4. W przypadku gdy oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy zostało złożone drogą elektroniczną, sprzedawca musi potwierdzić je niezwłocznie. Potwierdzenie takie musi być na trwałym nośniku. Trwałym nośnikiem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta jest również poczta elektroniczna.

 5. Jeżeli zwrot obejmuje Towar zakupiony w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które obejmuje dana transakcja.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.

 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. "MIRWAN" M. Pachocki i wspólnicy s.c. zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez sprzedawcę zwracanych Towarów.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
   

 

§ 7 Przedsiębiorcy

 

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami, dokonującymi zakupu Towaru w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, zwanymi dalej Przedsiębiorcami.

 2. Przedsiębiorca podczas zakładania Konta Klienta wybiera opcje firma i uzupełnia wszystkie pola w formularzu oznaczone gwiazdką. Po przypisaniu przez Administratora Sklepu do Grupy klientów: sprzedaż hurtowa, Przedsiębiorca dostaje pełny dostęp do strefy KLIENTA HURTOWEGO. Sklep internetowy MIRWAN zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont zakładanych jako firma.

 3. Cena Towaru jest ustalana indywidualnie z klientem i jest uzależniona od próby złota, aktualnego kursu złota i dolara oraz końcowej wagi zamówionego Towaru.

 4. Wszystkie Towary wykonywane są na zamówienie, z terminem wysyłki 21 dni roboczych.

 5. Towary wysyłane są firmą kurierską lub dostarczane przez przedstawiciela handlowego. Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

   

§ 9 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały zastosowania w stosunku do konsumentów których zamówione Towary i usługi będą w trakcie realizowania.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
 

…..................................................

(miejscowość, data)


 

"MIRWAN" M. Pachocki i wspólnicy s.c.

ul. Św. Jerzego 43/5

15 - 349 Białystok


 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: .................................................................................

 2. Adres: ........................................................................................................................................

 3. Adres e-mail: .............................................................................................................................

 4. Telefon: …..................................................................................................................................

 5. Data dokonania zakupu: ............................................................................................................

 6. Nazwa towaru: ...........................................................................................................................

 7. Ilość reklamowanego towaru: ....................................................................................................

 8. Cena brutto: ...............................................................................................................................

 9. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: .......................................................

 10. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ............................................................................

  …................................................................................................................................................

  …................................................................................................................................................

 11. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ....................................................................................

  …................................................................................................................................................

Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru): ................................................................................................
 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów.

 

.......................................................
(czytelny podpis Klienta) 

Załącznik nr 2

 

.....................................................

(miejscowość, data)
 

........................................................

(imię i nazwisko Klienta)


........................................................

(adres)

 

........................................................


........................................................

(adres email)

 

"MIRWAN" M. Pachocki i wspólnicy s.c.

ul. Św. Jerzego 43/5

15 - 349 Białystok


 

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014r. poz. 827) odstępuję od umowy dotyczącej zakupu towaru
………………………………...........................................................................................

Data odbioru towaru: ...................................................... .

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: .....................................................................................)

na następujący rachunek bankowy: .......................................................................................................

Zakupiony Towar zwracam w stanie nienaruszonym z metką oraz z dowodem zakupu.

 


............................................................
          (czytelny podpis Klienta)

  


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu